Slettefrister

Mange med betalingsanmerkninger lever i villfarelse i forhold til hvor lenge betalingsanmerkninger blir stående registrert og bekymringsfullt mange lever i den villfarelsen at de er svartelistet for resten av livet. Heldigvis finnes det gode retningslinjer i datatilsynets konsesjonsvilkår som er relativt detaljert i forhold til når betalingsanmerkninger skal slettes. Denne artikkelen omfatter kun registreringer om enkeltpersoner.

Ved oppgjorte saker, skal anmerkningene slettes umiddelbart. Sliter du med dette, og ønsker å søke hjelp og en hverdag med blanke ark, kan refinansiering være den beste måten. Samle gjelden og inkassosaker til ett lån og få oversikt over økonomien. Nedenfor har vi listet opp aktører hvor du kan søke og få et uforpliktende tilbud:

Bank2 (med sikkerhet)

Max lånebeløp2 500 000

Max løpetid30 år

Effektiv rente 5,34%

Søk nå 2 mill o/25 år, eff. rente 5,34%, tot. 3 581 354,-

Gjeldsmegler1

Max lånebeløp2 500 000

Max løpetid30 år

Effektiv rente Individuelt

Søk nå Eks. 250 000 o/15år Tot. 1 927,- mnd

Slettefrist for betalingsanmerkninger når gjelden er oppgjort

Ved innfrielse av et krav skal betalingsanmerkninger registrert på grunn av den aktuelle saken slettes omgående. Dette gjelder både betalingsanmerkninger innrapportert av inkassobyrå ved rettslige skritt samt opplysninger fra utleggsregisteret.

Slettefrist når fordringen ikke er oppgjort

En betalingsanmerkning skal slettes innen 4 år etter at anmerkningen ble lovlig registrert hos kredittopplysningsvirksomheten. Se også nedenstående punkt angående slettefrist ved nye rettslige skritt.

Opplysninger om tvangsforretninger i fast eiendom eller løsøre

Når opplysninger om tvangsforretninger om fast eiendom eller løsøre benyttes i kredittopplysningsvirksomhet så kan anmerkningen bli stående så lenge disse opplysningene er registrert i offentlige registre.

Slettefrist ved nye rettslige skritt

Betalingsanmerkninger som ikke kan resultere i en slik tvangsforretning som beskrevet ovenfor kan benyttes i ytterligere 4 år dersom det tas nye rettslige skritt i saken.

Slettefrist ved åpning av gjeldsforhandlinger

Beslutning om at gjeldsforhandlinger er åpnet skal slettes når ordningen er stadfestet. Dersom kredittopplysningsvirksomheten innen 6 måneder etter at gjeldsforhandlinger er åpnet ikke har mottatt melding om gjeldsforhandlingsperioden er utvidet så skal anmerkningen slettes eller merkes som oppgjort. Ved manglende stadfestelse eller heving av gjeldsforhandlingene skal anmerkningen slettes etter 1 år fra åpning av gjeldsforhandlingene.

Gjeldsforhandlinger som hverken medfører frivillig eller tvungen gjeldsordning skal slettes fra kredittopplysningsdatabasen eller merkes som oppgjort. Etter ett år skal opplysningene slettes.

Slettefrist for registrering av Gjeldsordning

Opplysninger om registrert gjeldsordning kan brukes så lenge gjeldsordningsperioden varer. Når gjeldsordningsperioden er over skal anmerkningen om den aktuelle ordningen slettes.

Kredittopplysningsbransjen har selv ansvar

Det er kredittopplysningsbransjen selv samt inkassobransjen som innrapporterer opplysninger om inkasso saker som er ansvarlig for at de registrerte opplysningene er korrekte og oppdaterte. Kredittopplysningsbyråene er selv ansvarlig for at slettefristene opprettholdes. Dersom kredittopplysningene er hentet fra offentlige registre som ikke er korrekt oppdaterte så har i utgangspunktet kredittopplysningsbyrået gjort det som er rimelig å forvente av dem for å sikre at de registrerte opplysningene er korrekte.

Selv om kredittopplysningsbransjen er ansvarlig for at de registrerte opplysningene er korrekte og slettefrister opprettholdes så skjer det dessverre litt for ofte feil i de registrerte opplysningene. Du kan derfor sjekke selv hva som er registrert ved å ta kontakt med de kredittopplysningsbyråene som til enhver tid har konsesjon til å drive kredittopplysningsvirksomhet.

Datatilsynets konsesjonsvilkår er omfattende og det er derfor vanskelig å skrive en artikkel om frister for sletting og foreldelse av kredittopplysninger som tar med alle tenkte scenarioer. Du må derfor bruke eget skjønn og eventuelt forhøre deg med datatilsynet i spesielle saker. Det bør også vurderes å innhente juridisk hjelp fra advokat i spesielle saker hvor du ikke når frem hos kredittopplysningsbyråene. Se forøvrig vår ansvarsfraskrivelse i forhold til eventuelle feil i opplysninger som fremkommer på vårt nettsted.