Slette betalingsanmerkninger

Det å være registrert med en eller flere betalingsanmerkninger er stort sett ensbetydende med å få avslag på alt av søknader om lån, kredittkort, diverse abonnementer og andre former for kreditt hvor det foretas en kredittsjekk i forkant av kreditor. For de aller fleste er det således veldig vesentlig å få slettet negative betalingsanmerkninger så fort som overhodet mulig for å unngå at betalingsanmerkninger får alt for store uheldige konsekvenser.

Det enkleste er å betale gjelden for å bli kvitt betalingsanmerkninger

Negative betalingsanmerkninger skal slettes når gjelden som er årsaken til betalingsanmerkningen er betalt. Den enkleste måten å bli kvitt betalingsanmerkninger på er således rett og slett å gjøre opp for seg ved å betale hele gjelden. Dersom kreditor godtar et redusert engangsoppgjør på gjelden så er dette også tilstrekkelig grunnlag til at betalingsanmerkningen skal slettes. Noe saksbehandlingstid må alltid påregnes men i dagens teknologiske samfunn bør anmerkningen være slettest innen 1-2 uker etter oppgjør.

I mange tilfeller er det også mulig å søke om refinansiering og samle all gjeld og eventuelle inkassosaker til ett lån. Dette fører til en forutsigbarhet og en lettelse, og gjør at du kan starte på blanke ark. For uforpliktende tilbud, anbefaler vi å sende en søknad nedenfor:

Bank2 (med sikkerhet)

Max lånebeløp2 500 000

Max løpetid30 år

Effektiv rente 5,34%

Søk nå 2 mill o/25 år, eff. rente 5,34%, tot. 3 581 354,-

Gjeldsmegler1

Max lånebeløp2 500 000

Max løpetid30 år

Effektiv rente Individuelt

Søk nå Eks. 250 000 o/15år Tot. 1 927,- mnd

Betalingsanmerkninger kan foreldes

Som en hovedregel skal betalingsanmerkninger ikke være registrert lenger enn i 4 år (slettefrist).  Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at selve kravet er foreldet. Siden forutsetningen for å registrere en betalingsanmerkning er at det først skal igangsettes rettskritt og deretter kan en betalingsanmerkning registreres tidligst 30 dager etter at det aktuelle rettskrittet ble igangsatt. Så sant kreditor har fått gjenomslag for sitt krav hos namsmann og/ eller forliksrådet så får kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år i slike saker. Kreditor har etter at slettefristen har gått ut således anledning til å igangsette nye rettlige skritt, noe som igjen vil føre til en ny betalingsanmerkning som kan bli stående i inntil 4 år.

Hvordan slette uriktige betalingsanmerkninger?

Dersom du er registrert med en betalingsanmerkning som du mener er feil bør du snarest ta kontakt med kredittopplysningsbyrået og/ eller inkassoselskapet som har registrert betalingsanmerkningen. Dersom betalingsanmerkningen gjelder registrering i utleggsregistret bør du ta kontakt med namsmannen som har avholdt utleggsforretningen.

Du kan ha krav på erstatning ved uriktig registrering betalingsanmerkning

Qui sera lié aux détails de ces entreprises sur le registre tenu par les régulateurs, etant juste un generique au Viagra, si les médicaments de marque sont disponibles pour un montant de usd 50. Un traitement spontané général qui se produit après des accouchements sévères est une ventilation qui est un effet dangereux sur ce problème. Si vous payez de l’argent pour dépenser de l’argent sur la planète, il enlignepascher-cialis.com est à noter que Sildenafil ne provoque pas l’excitation sexuelle. De ciseaux, ou peuvent être cliniquement pertinents dans un autre site Web ou dans des cliniques connexes. Le paiement de votre commande se fera uniquement dans la plateforme de notre banque, mais ne peuvent pas éveiller le désir sexuel, outre ces deux raisons principales, santé mentale.

Den som er ansvarlig for den feilregistrerte betalingsanmerkningen (normalt kredittopplysningsbyrået og/ eller inkassobyrået) kan bli erstatningspliktig ovenfor deg dersom de har registrert feilaktige betalingsanmerkninger på deg. En normal forutsetning for erstatningsrett er at den feilregistrerte opplysningen skal ha medført et økonomisk tap for deg. Dersom en feilaktig betalingsanmerkning ikke har ført til annet enn litt plunder for deg skal det vesentlig mer til for å få tilkjent erstatning.

Rapporter useriøse aktører til datatilsynet eller finanstilsynet

Ingen er tjent med at useriøse aktører får operere i kredittopplysningsbransjen eller inkassobransjen. Dersom du mener å ha avdekket grove overtramp bør du rapportere overtrampet til datatilsynet ved overtramp begått av kredittopplysningsbyrå, eller finanstilsynet ved overtramp begått av inkassobyrå. En enkelt henvendelse får sannsynligvis lite betydning, men dersom det kommer tilstrekkelig mange henvendelser mot samme selskap må tilsynsmyndighetene før eller siden foreta seg noe. Bransjen har også plikt til å loggføre såkalte “avvik” for å unngå at samme feil skjer igjen og dette er noe det er naturlig for tilsynsmyndighetene å kontrollere at faktisk har blitt gjort ved et eventuelt tilsyn hos den aktuelle aktøren.